Palvelu

Ilmoitus huvivenesatamasta

Tee ilmoitus huvivenesatamasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Tee ilmoitus huvivenesatamasta Suomen ympäristökeskuksen lomakkeella. Ilmoitus sisältää jätehuoltosuunnitelman.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Määräaika

Tee ilmoitus hyvissä ajoin ennen satamatoiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Jos huvivenesatamalle ei tarvitse hakea ympäristölupaa, tulee siitä tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristölupa tarvitaan pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitetulle ja kantavuudeltaan yli 1 350 tonnin aluksille soveltuvalle satamalle tai lastaus- tai purkulaiturille.

Merenkulun ympäristönsuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091672

Liittyvät palvelut

Aumausilmoitus Eläinsuojelu Eläintarhan sivutuotelupa Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan Elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistukset Haaskaruokintapaikan rekisteröinti Ilmoitus alkutuotantopaikasta Ilmoitus elintarvikehuoneistosta Ilmoitus elintarviketoiminnasta Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin Ilmoitus melusta ja tärinästä Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella Ilmoitus terveyshaittaepäilystä Ilmoitus vesivälitteisestä epidemiasta Leirintäalueilmoitus Maa-aineslupa ja ilmoitus Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen Maastoliikennelain mukainen lupa Maisematyölupa Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen Sivutuotelaitoksen hyväksyntä Sivutuotelaitoksen rekisteröinti Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön Vesiliikennelain mukainen lupa Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus Ympäristönsuojelupalvelut