Tulostettava lomake

Ilmoitus satamatoiminnasta

Tällä lomakkeella ilmoitat satamatoiminnasta, jos satama ei tarvitse toiminnalleen ympäristölupaa. Ympäristölupa tarvitaan pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitetulle ja kantavuudeltaan yli 1 350 tonnin aluksille soveltuvalle satamalle tai lastaus- tai purkulaiturille.

Ilmoituslomake sisältää jätehuoltosuunnitelman, eli suunnitelman siitä, miten aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuolto järjestetään.

Toimita lomake kahtena kappaleena Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Huvivenesatamasta toimitat ilmoituksen ja jätehuoltosuunnitelman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tee ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Lomake

Lomakkeen toimitustiedot

Ilmoitus ja jätehuoltosuunnitelma toimitetaan alueelliselle ELY-keskukselle, tai huvivenesatamasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Liitteet ja lisätietolinkit

Liittyvät palvelut