Palvelu

Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa

Tietynlaisten näytteiden ja näyttelyesineiden käyttöön tulee hakea lupaa kunnaneläinlääkäriltä. Lupa vaaditaan, jos näytteenä tai näyttelyesineenä käytetään eläimestä saatavaa sivutuotetta, johon liittyy vakava terveysriski (luokkaan 1 kuuluvat sivutuotteet).

Ehdot ja kriteerit

Toiminnassa tapahtuneista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus kunnaneläinlääkärille.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Hae lupaa toimittamalla vapaamuotoinen, kirjallinen lupahakemus kunnaneläinlääkärille.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Määräaika

Lupaa on haettava ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150517