Palvelu

Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Haaskanpitäjän tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille haaskapaikalle viemänsä sivutuote ja sen määrä kolme kertaa vuodessa.

Ehdot ja kriteerit

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toimijoilta.

Toimintaohje

Ilmoita kuntasi kunnaneläinlääkärille haaskapaikalle viemäsi sivutuote ja sen määrä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150517