Tulostettava lomake

Ilmoituslomake haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Ilmoituslomakkeella haaskapaikan pitäjä ilmoittaa kolme kertaa vuodessa haaskaruokintapaikalle toimitettujen käsittelemättömien sivutuotteiden määrän, eläinlajin ja sivutuoteluokan. Ilmoitukset tulee tehdä seuraavilta ajanjaksoilta: 1) tammikuu- huhtikuu, 2) toukokuu-elokuu 3) syyskuu–joulukuu. Ilmoitus tulee tehdä kahden viikon kuluessa edellisen jakson päättymisestä ja riippumatta siitä onko sivutuotteita toimitettu haaskaksi vai ei. Kun olet täyttänyt lomakkeen, toimita se kunnaneläinlääkärille jonka alueelta sivuotteita kerätään ja kunnaneläinlääkärille, jonka toimialueella niitä käytetään.

Lomakkeen toimitustiedot

Lomake toimitetaan kunnaneläinlääkärille, jonka alueelta sivuotteita kerätään ja kunnaneläinlääkärille, jonka toimialueella niitä käytetään.

Käytön tuki