Palvelu

Eläinsuojelu

Iisalmessa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä eläinsuojeluvalvontaa hoitaa valvontaeläinlääkäri.

Valvontaeläinlääkäri tekee suojelutarkastuksia eläintenpitopaikoissa, joissa on aihetta epäillä, että eläimiä pidetään eläinsuojelusäännösten vastaisesti. Tarkastuksia tehdään maatiloilla myös arvontojen perusteella (ns. EU:n eläinsuojelutarkastukset).

Mikäli sinulla herää huoli eläinten hyvinvoinnista, ota yhteyttä valvontaeläinlääkäriin.

Kerro ilmoituksessa mahdollisimman tarkasti seuraavat asiat

  • mitä eläintä/eläimiä asia koskee
  • mitä on tapahtunut
  • miten sait tiedon tapahtuneesta
  • ilmoituksen kohde (jos esim. ratsastustalli jne.)
  • eläimen omistajan/haltijan nimi
  • tarkka osoite sekä puhelinnumero (jos on tiedossa)

Ilmoituksessa tulee tulla esille myös seuraavat asiat, jotta eläinsuojelutarkastus voidaan suorittaa:

  • ilmoittajan nimi, puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite.

Eläinsuojeluviranomaisilla on vaitiolovelvollisuus ja he käsittelevät yhteystietojasi luottamuksellisesti ja niitä ei anneta ilmoituksen kohteelle.

Toimintaohje

Voit tehdä ilmoituksen sähköpostilla.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Jos epäilet, että eläintä on kohdeltu kaltoin, ilmoita siitä kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranomaiselle tai poliisille. Eläimiä on suojeltava parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua on edistettävä. Eläinsuojelulaki säätää muun muassa eläimen pitopaikasta, ravinnosta, hoivasta, kohtelusta ja jalostuksesta.

Eläinsuojelulain valvontaan osallistuvat kunnan tai hyvinvointialueen terveydensuojeluviranomaiset sekä valtion viranomaiset, kuten poliisi.

Kiireellisessä tapauksessa saat poliisiin yhteyden soittamalla hätänumeroon 112.

Eläinsuojelulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247