Palvelu

Sonkajärven koulukuljetus

Kunta kustantaa koulukuljetukset niille vuosiluokkien 0–6 oppilaille, joiden koulumatka ylittää kolme kilometriä. Niille vuosiluokkien 7–9 oppilaille, joiden koulumatka ylittää viisi kilometriä. Niille lukion oppilaille, joiden koulumatka ylittää viisi kilometriä.

Kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti linja-autoilla. Kuljetuksia täydennetään pikkubussikuljetuksilla.

Jos koulukuljetuksessa olevan oppilaan koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, oppilaalle voidaan järjestää koulukuljetus koulumatkalle tai sen vaaralliseksi katsotulle osuudelle. Koulutien vaarallisuuden arviointi perustuu Koululiitu‐ohjelman tulkinnan lisäksi tieolosuhteisiin tutustumiseen paikanpäällä ja tarvittaessa pyydetään kannanotto muilta viranomaisilta. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset.

Koulukuljetuksia hoitavat linja-autot: Linja-autoliike Veljekset Laitinen Oy, puh. 017 752 556 Henkilökuljetus Rissanen Oy, puh. 0447 279 546 Kuljetus JAPE Oy, puh. 0400 208 669

  1. Niskanen Oy, puh. 0400 747 056
  2. Makkonen Oy, puh. 040 512 1988

Taksit: Taksi Ari Nurmijoki, puh. 0400 271 080 Taksi Hynynen Rauno, puh. 0400 735 750

Lisätietoja saa koulutoimistosta.

Ehdot ja kriteerit

Kunta kustantaa koulukuljetukset niille luokkien 0–6 oppilaille, joiden koulumatka ylittää kolme kilometriä. Niille luokkien 7–9 oppilaille, joiden koulumatka ylittää viisi kilometriä. Niille lukion oppilaille, joiden koulumatka ylittää viisi kilometriä.

Toimintaohje

Omakustanteiseen ja erityisperusteiseen koulukuljetukseen haetaan kuljetusanomuksella.

Erityisperusteiset kuljetukset tulee perustella ja anoa pääsääntöisesti jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Hakemukset seuraavaa lukuvuotta varten on toimitettava koululle kesäkuun loppuun mennessä, tai mahdollisimman pikaisesti muutostarpeen ilmettyä.

Hakemukset toimitetaan koulutoimistoon tai kuljetusvastaavalle.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628