Palvelu

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Sonkajärven yhtenäiskoululla ja Sukevan koululla järjestetään iltapäivätoimintaa vuosiluokkien 1-2 sekä perusopetuksen erityisopetuksen oppilaille vanhempien työssäkäynnin ajaksi klo 6.45-9 ja klo 13-17 välisenä aikana. Toimintaa ohjaavat koulunkäynninohjaajat.

Iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle.

Toimintaohje

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemuksella, joka toimitetaan koululle.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Alle 4 tunnin päivittäisestä osallistumisesta peritään 2,90€ / päivä ja yli 4 tunnin osallistumisesta 3,50€ / päivä. Maksuun sisältyy oppilaille tarjottava välipala. Huoltajalla on mahdollisuus anoa vapautusta maksuun erityisistä syistä. Maksuvapautushakemuksen saa koulutoimistosta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki perusopetuslain muuttamisesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20031136