Palvelu

Koulutsemppari

Koulutsempparin työ painottuu yläkouluikäisten nuorten yhteisöllisen hyvinvoinnin tukemiseen sekä läsnäoloon ja yksilön kohtaamiseen kouluarjen keskellä. Työ on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää. Kouluohjaajan työ keskittyy yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen, yksilön kasvun tukemiseen sekä ëlämänhallinnan tukemiseen erityisesti päättövaiheen nuorten osalta. Koulutsemppari osallistuu koulun leiri- ja retkitoimintaan sekä tukioppilastoimintaan ja pyydettäessä oppilaskunnan hallituksen työtä tukevaan toimintaan. Kouluohjaaja tekee luokkahenkeä ja koulun ilmapiiriä rakentavaa sekä kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä. Kouluohjaaja työskentelee oppilaan arjessa koulun ja vapaa-ajan rajapinnassa tukien oppilaiden hyvinvointia myös koulupäivän ulkopuolella. Koulutsemppari tekee yhteistyötä kaikkien koulun aikuisten kanssa. Hän osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja palvelujen kehittämiseen myös kunnallisella tasolla, tekemällä yhteistyötä nuoriso- ja vapaa-ajan toimijoiden, sosiaalipalveluiden sekä poliisin Ankkuri-työryhmän kanssa. Yhteistyötahoja ovat myös valtakunnalliset nuorisojärjestöt sekä alueen yritykset. työmuotoja ovat:

• läsnäolo arjessa • ryhmäytymispäivät • osallistuminen yhteisöllisyyden parantamiseen • yhteistyö oppilashuollon henkilöstön kanssa • hyvinvointiryhmä • tavoitteelliset vertaisryhmät • kerhotoiminta • osallisuustyö • nuorisotilayhteistyö • leiritoiminta/ retkitoiminta (nuorisopalvelut) • verkkonuorisotyö