Palvelu

Sonkajärven kunnan perusopetus

Perusopetuksen toiminta perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin arvoihin. Sonkajärven yhtenäiskoulussa halutaan tarjota tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen , kasvuun ja ohjaukseen. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon toiset ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan hyviää tapoja ja tilannetietoista käyttäytymistä.

Sonkajärven yhtenäiskoulussa toimivat perusopetuksen vuosiluokat 1-6 ja vuosiluokat 7-9 sekä Sukevan koulussa vuosiluokat 1-6.

Toimintaohje

Perusopetukseen ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Oppilashuoltolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

Lastensuojelulaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417