Palvelu

Kouluruokailu

Kouluruokailun järjestämisessä huomioidaan tapakasvatuksen, terveyskasvatuksen ja ravitsemuskasvatuksen tavoitteet. Ruokailutilanteissa kiinnitetään huomiota hyvään käyttäytymiseen ja toisten huomioimiseen, asiallisiin ruokailutapoihin, siisteyteen ja ruoan arvostamiseen. Oppilaita ohjataan totuttautumaan erilaisiin ruokiin ja makuihin sekä ymmärtämään riittävän ravinnonsaannin merkitys.

Terveys- ja ravitsemuskasvatuksen tavoitteena on säännöllinen ruokailu. Kouluruoka täyttää 1/3 oppilaan päivittäisestä ravinnon tarpeesta. Ruokailussa harjoitellaan päivittäin hyviä tapoja.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628