Verkkoasiointi

Wilma

Wilman kautta pidetään yhteyttä opiskelijoiden, huoltajien ja opettajien sekä muun koulun henkilökunnan kanssa. Wilmassa koulu tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Wilmassa näkyvät kokeet, koesuoritukset ja tuntimerkinnät. Huoltajat selvittävät Wilman kautta oppilaan poissaolot ja ilmoittavat muutoksista.