Palvelu

Sonkajärven yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Sonkajärven kunta myöntää avustuksia järjestäytyneiden yksityisteiden (= perustettu tiekunta) kunnossapitoon ja perusparannukseen vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Perusparannusavustusta voi hakea tiekunta, joka on saanut ELY-keskuksen avustusta perusparannettavalle kohteelle.

Lisätietoja avustuksista antaa tekninen toimi.

Toimintaohje

Kunnossapitoavustusta haetaan keväällä ja perusparannusavustusta voi hakea vuoden ympäri. Avustuksista tiedotetaan tarkemmin kunnan kotisivuilla.

Lisätietoja ja toimintaohjeita saa teknisestä toimesta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Yksityistielaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560