Tulostettava lomake

Koulukuljetushakemus, erityisperusteiset koulukuljetukset

Erityisperusteinen koulukuljetuspäätös tehdään yleensä aina määrätyksi ajaksi. Tällöin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia. Poikkeavan tarpeen ilmetessä huoltajan tulee ensisijaisesti olla yhteydessä koulun rehtoriin, ja tarvittaessa toimittaa kirjallinen hakemus siihen liittyvine lausuntoineen. Koulun rehtori tekee kuljetusetuuspäätöksen.

Liittyvät palvelut