Palvelu

Jätteenkuljetus

Ylä-Savon alueen jätehuoltomääräysten mukaisesti sekajäteastia tulee tyhjentää säännöllisen tyhjennysvälin mukaan. Jätelain mukaan kaikkien vakituisesti asuttujen ja vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Näin ollen siis myös vapaa-ajanasuntojen osalta tulee laatia sopimus sekajäteastian tyhjennyksestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.