Palvelu

Sonkajärven kunnan vuokra-asunnot, Sonkakoti Oy

Sonkakoti Oy on Sonkajärven kunnan vuonna 1992 perustama ja omistama osakeyhtiö, jonka toimialana on tuottaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja Sonkajärven kunnan alueella. Yhtiön omistuksessa on vuokra-asuntoja Sonkajärven ja Sukevan kirkonkylässä.

Toimintaohje

Asuntohakemus tehdään joko asuntohakemuslomakkeella, verkossa tai ottamalla yhteyttä asuntotoimistoon.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900649?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20yhteishallinnosta%20vuokrataloissa

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481