Palvelu

Ympäristöterveyspalvelut

Ympäristöterveyspalveluiden tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

Pyrimme ylläpitämään ja edistämään ihmisten ja eläinten terveyttä, vähentämään ja poistamaan elinympäristöjen ja elintarvikkeiden terveyshaittatekijöitä sekä estämään tartuntojen leviämistä elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin. Tehtävänämme on huolehtia terveysvalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta.

Terveysvalvonnan tavoitteena on turvata turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Terveysvalvonta toimii lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ohjaa ja neuvoo elinympäristöön liittyvien terveysriskien hallinnassa.

Terveysvalvonnan tehtävät:

  • elintarvikevalvonta
  • talousveden ja uimaveden laatuasiat
  • sisäilma-asiat
  • tupakkaan liittyvä valvonta
  • koulujen, päiväkotien, vanhainkotien yms. huoneistojen valvonta
  • eläinlääkäripalvelut
  • eläinsuojelu
  • yleiset terveysvalvonta-asiat.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Suurimmalta osalta elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisilta toimijoilta peritään vuosittain 150 € suuruinen valvonnan perusmaksu. Perusmaksun lisäksi peritään taksan mukaisesti suoritekohtainen maksu. Voimassaolevan asiakasmaksuhinnaston voit katsoa Ylä-Savon ympäristölautakunnan hyväksymästä hinnastosta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Terveydensuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763