Palvelu

Sonkajärven perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa tarjotaan lapsille pienessä ryhmässä kodinomaista ja yksilöllistä päivähoitoa. Toiminnan pohjaksi otetaan lasten innostuksen ja kiinnostuksen kohteita. Lapset voivat toimia ikätasonsa mukaisesti ammattitaitoisen hoitajan ohjauksessa. Päivittäiset keskusteluhetket antavat mahdollisuuden läheiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Lapsille tehdään vuosittain varhaiskasvatussuunnitelmat yhdessä vanhempien kanssa.

Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa neljä ja puoli alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien, jolloin puolikas voi olla esikoululainen. Sonkajärven taajamassa toimii 2 perhepäivähoitajaa ja Takkotienhaarassa yksi.

Perhepäivähoitoon haetaan sähköisellä tai paperisella päivähoitohakemuslomakkeella. Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen vastaavalta.

Asioi tästä

Toimintaohje

Perhepäivähoitoon haetaan päivähoitohakemuksella joko sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540