Palvelu

Sonkajärven perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa lapsiryhmä on pieni, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen monin eri tavoin. Päivän suunnitelmissa voi joustaa lapsiryhmän kiinnostuksen kohteiden ja tilanteiden mukaan. Lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistää hoitajan kotiinsa luoma turvallinen, monipuolinen ja rauhallinen oppimisympäristö, jossa on aikaa jokaisen lapsen yksilölliselle kohtaamiselle

Ehdot ja kriteerit

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Jos varhaiskasvatusta tarvitaan huoltajan työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä hoidontarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikka hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan

Toimintaohje

Hakemus perhepäivähoitoon tehdään sähköisesti.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540