Palvelu

Sonkajärven päiväkodit

Päiväkodeissa tarjotaan yli viiden tunnin kokopäivähoitoa ja enintään viiden tunnin osapäivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. Päiväkodeissa lapsista huolehtii koulutettu henkilökunta, joka ohjaa lapsia sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Vuorohoitoa tarjotaan Nallemuorin päiväkodissa Sonkajärvellä ja Männikön päiväkodissa Sukevalla.

Nallemuorin päiväkoti on ollut mukana 1.8.2018 alkaen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa.

Toimintaohje

Päiväkoteihin haetaan sähköisellä tai tulostettavalla päivähoitohakemuksella. Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen vastaavalta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maskun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540