Palvelu

Perheentalo

Avoin päiväkotitoiminta on avointa ja maksutonta kaikille perheille. Jokaisella kerralla tarjolla on kahvia ja perheet voivat halutessaan ottaa mukaan omat eväät. Tiloista löytyvät jääkaappi ja mikro. Tarjolla on maksuton välipala. Avoimessa päiväkodissa lapset ovat vanhempiensa tai muun aikuisen vastuulla. Avoin päiväkotitoiminta perustuu päiväkodinomaiseen toimintaan. Toimintaa ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja siellä määritellyt tavoitteet. Kunnioitamme avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä.

Perheentalo tukee lapsiperheiden arkea ja lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuuden mahdollisuuksia lapsille ja perheille. Perheentalo toimii yhteistyöverkoston voimin. Perheentalotoiminnassa voit tavata muita perheitä, lapset voivat leikkiä ja askarrella sekä on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan. Mukana voit olla koko päivän tai vain osan aikaa. Toiminta on kaikille lapsiperheille avointa ja maksutonta. Lapset ovat toiminnassa mukana omien vanhempien/huoltajien tai vaikkapa isovanhempien vastuulla.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540