Palvelu

Kansalaisopisto

Sonkajärven kansalaisopisto on kunnan omistama ja ylläpitämä yleissivistävä aikuisoppilaitos, jossa kaikenikäiset saavat harrastaa ja opiskella uusia asioita. Kansalaisopistossa voi opiskella mm. musiikkia, kuvataiteita, käsitöitä, lasi- ja posliinitöitä, kieliä, tietotekniikkaa, kirjoittamista, ensiaputaitoja, terveysliikuntaa ja tanssia. Opiskelu tapahtuu yleensä iltaisin kerran viikossa ja viikonloppukursseina. Sonkajärven kansalaisopiston toimialueena on koko kunta ja päätoimipaikkana Kirjastotalo.

Sonkajärven kansalaisopiston tavoitteena on edistää kuntalaisten osaamista, luovuutta ja terveyttä. Se tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Kansalaisopisto tukee elinikäisen oppimisen periaatetta, yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittämistä ja kykyä toimia yhteisössä sekä edistää kansalasiyhteiskunnan, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista.

Sonkajärven kansalaisopisto tukee myös järjestöjä järjestämällä niiden toiminnan kannalta tarpeellista koulutusta ja tapahtumia. Lisäksi opisto tarjoaa taito- ja taideaineiden opetusta lapsille ja nuorille myös kesäisin.

Lukuvuoden opinto-ohjelma julkaistaan kunnan kotisivuilla ja jaetaan alueen talouksiin. Opinto-ohjelmaan tulevista muutoksista, uusista kursseista ja luennoista ilmoitetaan tapahtumat -sivulla, sosiaalisessa mediassa, Miilu -lehdessä.

Lisätietoa saa kansalaisopiston toimistosta, opintosihteeriltä tai kansalaisopiston rehtorilta.

Asioi tästä

Toimintaohje

Kaikille kursseille musiikin yksilöopetusta lukuun ottamatta voi ilmoittautua kansalaisopiston internetsivuilta tai soittamalla kansalaisopiston toimistoon. Mikäli kurssille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen, viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä on mainittu opinto-ohjelmassa kurssin kohdalla. Ennakkoilmoittautumiset ovat sitovia. Esteen sattuessa ilmoittautuminen on ehdottomasti peruutettava ennen kurssin alkamista.

Kursseille, joille ei vaadita ilmoittautumista ennakkoon, voi ilmoittautua kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla täyttämällä ilmoittautumiskaavakkeen. Lomakkeita saa opettajilta, kansalaisopiston toimistosta, kirjastosta ja yhteispalvelupisteistä.

Musiikin yksilöopetukseen ilmoittaudutaan puhelimitse ja samalla varataan opetustunnin ajankohta.

Opistoon on mahdollista ilmoittautua koko työkauden ajan, mutta opetustyön kannalta on tarkoituksenmukaista tulla mukaan alusta alkaen.

Useista tiedossa olevista poissaoloista ilmoitetaan kansalaisopiston toimistoon tai kurssin opettajalle. Musiikinopiskelijoiden tulee aina ilmoittaa poissaolosta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Kursseista peritään opintomaksuja. Osa toiminnoista on maksuttomia, kuten luennot. Maksuvälineeksi käyvät myös Smartum -setelit. Opiskelijat voivat anoa vapautusta opintomaksus­ta opiston toimis­tosta ja yhteispalveluista saatavalla lo­mak­kee­lla.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kansalaisopistolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920722

Laki vapaasta sivistystyöstä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

Liittyvät palvelut