Tulostettava lomake

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Tällä lomakkeella haet maa-aineslupaa ja ympäristölupaa yhdessä, jos maa-ainesten ottamiseen liittyy kivenlouhintaa tai kivenmurskaamo. Edellytyksenä on, että hanke kohdistuu samalle toiminta-alueelle ja toiminta on samanaikaista.

Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksen lupaviranomaisena toimii tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lomakkeen toimitustiedot

Hakemus toimitetaan sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella toiminta sijaitsee.

Liitteet ja lisätietolinkit

Liittyvät palvelut