Tulostettava lomake

Ilmoitus maa-aineksen kotitarveotosta

Et tarvitse maa-aineslain mukaista lupaa, jos otat maa-aineksia omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Sen sijaan tee kotitarveotosta ilmoitus kunnalle, kun maa-ainesta on otettu tai sitä aiotaan ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.