Tulostettava lomake

Aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus)

Tällä lomakkeella ilmoitat lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa. Ilmoitus koskee

  1. kuivalannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia kasvukauden aikana pellolla levitystä odottamassa (enintään 4 viikkoa)
  2. kuivalannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia tilalla, joka niitä vastaanottaa (sallittu ainoastaan helmikuun alusta lokakuun loppuun)
  3. kompostin jälkikypsytystä
  4. kuivalannan varastointia poikkeustilanteissa tilalla, jossa sitä kertyy kotieläintenpidon vuoksi (työtekniset tai hygieeniset syyt).

Tarkemmat tiedot tilanteista, jolloin aumaus on ilmoituksen perusteella sallittua, aumojen sijoittamisesta sekä muista vaatimuksista ilmenevät valtioneuvoston asetuksesta 1250/2014 (ns. nitraattiasetus).

Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista.

Lomakkeen toimitustiedot

Ilmoitus toimitetaan toiminnan sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Liittyvät palvelut