Verkkoasiointi

Omistajan vaihdos, sähköinen lomake

Vesi- ja/tai jätevesiliittymän siirtoa varten tulee tehdä ilmoitus Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitokselle. Ilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoitukseen tarvitaan tiedot seuraavista asioista: kiinteistön osoite, omistajan vaihdoksen ajankohta, vesimittarin lukema, entisen omistajan osoitetiedot, uusien omistajien yhteystiedot, kiinteistössä asuva henkilömäärä ja ilmoittajan puhelinnumero.