Verkkoasiointi

Liite 3C, kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet

Täytä ja liitä lomake kiinteistön haltijan korkeasta iästä tms. elämäntilanteesta poikkeamishakemukseen jätevesien käsittelystä.