Palvelu

Sonkajärven kunnan nuorisotyö ja nuorisotilat

Nuorisotoimi vastaa Sonkajärven kunnan järjestämästä avoimesta nuorisotyöstä, etsivästä, nuorisotiloista ja nuorisovaltuustosta. Toiminnan keskuksina ovat nuorisotilat Sonkajärvellä ja Sukevalla. Nuorisotoimen tarkoituksena on tarjota kaikille nuorille avointa valvottua toimintaa. Toiminta pyrkii vastaaman nuorten sen hetkisiin tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin sekä tukemaan nuorten kasvua omaksi itsekseen ja yhteiskunnan jäseniksi. Nuorisotyön suurin kohde-ryhmä on alle 18-vuotiaat, joten kaikki toiminta on päihteetöntä. Toimintaa nuorille järjestetään yhteistyössä kodin, koulun, seurakunnan ja eri toimijoiden kanssa.

Nuorisotyön keskuksina ovat nuorisotilat Sonkajärvellä ja Sukevalla. Nuorisotilat löytyvät Sonkajärven liikuntahallista ja Sukevan Kyläkeskuksesta. Nuorisotiloissa voi osallistua mm. avointen ovien toimintaan, kerhoihin ja retkiin, tavata ystäviä, pelata erilaisia pelejä, kuunnella musiikkia tai katsoa tv:tä.

Ehdot ja kriteerit

Nuorisotyön palvelut on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuorisotyötä on sekä ammatillinen nuorisotyö että nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö. Ammatillinen nuorisotyö on kasvatusta ja nuorten kohtaamista.

Kunta järjestää nuorisotyön palveluja yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285