Tulostettava lomake

Rakennuslupahakemus

Rakennuslupahakemuksella haetaan rakennuslupaa tai toimenpidelupaa tai tehdään toimenpideilmoitus. Rakennuslupahakemukseen liitetään:

  1. selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa;
  2. rakennussuunnitelmaan sisältyvät pääpiirustukset, jotka rakennussuunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan.

Hakemus toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Liittyvät palvelut