Maisematyölupahakemus

Tulostettava lomake

Maisematyölupahakemus

Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide edellyttää lupaa. Toimenpiteiden vaikutusten vähäisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Hakemus toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon joko sähköisesti tai paperisella lomakkeella.

Lisätietoja saa kunnan rakennusvalvonnasta.

Liittyvät palvelut