Tulostettava lomake

Maastoliikennelain mukainen erityislupa

Henkilö, jonka liikuntakyky on rajoittunut, voi hakea tällä lomakkeella erityislupaa moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämiseen maastossa.

Lomakkeen toimitustiedot

Lähetä hakemus ja liitteet ELY-keskuksen kirjaamoon postitse taikka sähköisesti ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen liitteinä.