Tulostettava lomake

Ilmoitus vähäisten ampumaratojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitat ulkona sijaitsevan ampumaradan toiminnasta, jolla

  • ammutaan enintään 10 000 laukausta vuodessa,
  • ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.

Ilmoituksen teet ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

  • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
  • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
  • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
  • Viranomaiselle voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Liitteet ja lisätietolinkit