Tulostettava lomake

Ilmoitus vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta

Lomakkeella ilmoitat varastointitilavuudeltaan vähintään 100 m3, mutta alle 50 000 m3 nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta. Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

  • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, kun varastointitilavuus on vähintään 100 m3, mutta alle 1 000 m3.
  • Toimita ilmoitus aluehallintovirastolle, kun varastointitilavuus on vähintään 1 000 m3, mutta alle 50 000 m3.
  • Ilmoitus on toimitettava viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
  • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
  • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
  • Voit tarvittaessa jättää viranomaiselle uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomakkeen toimitustiedot

Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai aluehallintovirastolle.

Liitteet ja lisätietolinkit