Tulostettava lomake

Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnasta

Lomakkeella ilmoitat sellaisen elintarvike- ja rehuteollisuuslaitoksen toiminnasta, jonka jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle. Elintarvike- tai rehuteollisuuslaitoksen tuotantokapasiteetin on vastattava ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisia kynnysarvoja. Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

  • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
  • Täytä lomake huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
  • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
  • Voit tarvittaessa jättää viranomaiselle uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Liitteet ja lisätietolinkit