Tulostettava lomake

Ilmoitus eläinsuojan toiminnasta ja liitelomakkeet

Lomakkeella ilmoitat eläinsuojan toiminnasta. Eläinsuoja on ilmoituksenvarainen jos eläinmäärä tai eläinyksikkömäärä on lomakkeen täyttöohjeen sivulla 3 - 4 luetellun mukainen.

Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

  • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
  • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
  • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
  • Viranomaiselle voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen. Tällöin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Liitelomakkeet:

  • Eläinsuojataulukot (6045a) liitelomakkeella ilmoitat tiedot eläinmääristä, liete- ja virtsasäiliöistä, kuivalantalasta, kuivikepohjasta, lannan muusta käsittelystä, polttoainesäiliöistä sekä säilörehun ja kemikaalien varastoinnista. Toimita lomake kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eläinsuojien ilmoituslomakkeen liitteenä.
  • Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen (6045b) liitelomakkeella ilmoitat tarpeesta poiketa ilmoituksenvaraisia eläinsuojia koskevan asetuksen (138/2019) liitteen 1 mukaisesta etäisyysvaatimuksesta hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Vähimmäisetäisyydestä poikkeamista on mahdollista hakea laajennettaessa jo toiminnassa olevaa eläinsuojaa ja lannan varastointitilaa. Toimita lomake kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eläinsuojien ilmoituslomakkeen liitteenä.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Liitteet ja lisätietolinkit