Avustukset

Sonkajärven kunta maksaa vuoden 2022 aikana syntyneistä sonkajärveläisistä vauvoista vauvarahan. Vauvaraha 500 euroa/lapsi on kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden 2022 aikana syntyneistä lapsista. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Sonkajärvellä hakemuksen jättämispäivänä. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahaa haetaan hakemuslomakkeella, joka on täytettävissä tai ladattavissa oheisista linkeistä. Paperinen hakemuslomake on noudettavissa asiointipisteiltä. Päätöksen vauvarahan maksamisesta tekee kunnansihteeri.

Vauvarahahakemus 2022.pdf

 

Vauvarahahakemuksen täyttäminen sähköisellä lomakkeella

Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisän ehdot 01.01.2022 - 31.12.2022

 • Kuntalisän suuruus on 200 €/kk/perhe alle kaksivuotiaasta lapsesta minimissään 3 kuukautta ja maksimissaan 12 kuukautta vuoden 2022 aikana.

   

 • Lisä maksetaan alle 2-vuotiaasta kotona hoidettavasta kotihoidontuen piiriin kuuluvasta lapsesta.

   

 • Perhe saa kotihoidontukea Kelalta. Kuntalisään ei ole oikeutta vanhempainraha- tai isyysrahakaudella tai jos saa eläkettä tai työttömyyskorvausta.

   

 • Lisää ei makseta kolmea kuukautta lyhyemmältä ajalta (poikkeuksena perheet, joiden oikeus kotihoidontukeen alkaa marras- tai joulukuussa)

   

 • Perhe ei saa yksityisen hoidon tukea.

   

 • Lisä maksetaan kotihoidontuen päätöstä ja kuntalisän hakemista seuraavan kuukauden alusta ja se päättyy täyteen kuukauteen perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

   

 • Lisää ei makseta takautuvasti (poikkeuksena alkuvuosi päätöksenteon vuoksi)

   

 • Lapsella on väestökirjan mukainen kotipaikka Sonkajärven kunnassa.

   

 • Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle veronalaista tuloa. Kuntalisä maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Lasten kotihoidontuen kuntalisää haetaan erillisellä hakemuksella.

   

 • Tuen saajan on heti ilmoitettava kuntalisän myöntämisperusteisiin vaikuttavista muutoksista. Perusteettomasti maksettu kotihoidontuen kuntalisä peritään takaisin.

   

 • Hakulomakkeita on saatavana kunnan yhteispalvelupisteistä sekä päiväkodeista. 

 

 • Hakemus liitteineen (KELAN päätös kotihoidontuen myöntämisestä) toimitetaan osoitteella:

Varhaiskasvatuksen vastaava Tarja Hänninen Rutakontie 16, 74300 Sonkajärvi.

 

Kotihoidontuen kuntalisä 2022

Yrittäjä

Nuorten kesätyöllistämistukilomakkeet

Lue lisää
Nuori yrittäjä

Ohjeet nuorille yrittäjille

Lue lisää
Nuorten kesätyöhaku

Ohjeet tuen hakemiseen

Lue lisää