Avustukset

Sonkajärven kunta maksaa vuoden 2024 aikana syntyneistä sonkajärveläisistä vauvoista vauvarahan. Vauvaraha 500 euroa/lapsi on kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden 2024 aikana syntyneistä lapsista. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Sonkajärvellä hakemuksen jättämispäivänä. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahaa haetaan hakemuslomakkeella, joka on täytettävissä tai ladattavissa oheisista linkeistä. Paperinen hakemuslomake on noudettavissa asiointipisteiltä. Päätöksen vauvarahan maksamisesta tekee talous- ja hallintojohtaja.

 

Tulostettavat hakemukset:

Vauvarahahakemus 2023.pdf

Vauvarahahakemus 2024.pdf

 

Vauvarahahakemuksen täyttäminen sähköisellä lomakkeella

 

Kotihoidontuen kuntalisää voi hakea vuoden 2024 aikana Kelan kotihoidontuen alkaessa. Alla hakulomake ja kuntalisän myöntämisen ehdot. Hakulomakkeita saa myös kunnan asiointipisteestä sekä päiväkodeista. . HUOM! Uusi kuntalisähakemus on toimitettava vuosittain, vaikka teillä olisi myönteinen päätös kuntalisän maksamisesta edelliseltä vuodelta.

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Tarja Hänninen p. 040 511 5202 

Kotihoidon kuntalisän ehdot 2024.pdf

Kuntalisähakemus.pdf

Yrittäjä

Nuorten kesätyöllistämistukilomakkeet

Lue lisää
Nuori yrittäjä

Ohjeet nuorille yrittäjille

Lue lisää
Nuorten kesätyöhaku

Ohjeet tuen hakemiseen

Sonkajärven kunta myöntää energiatukea seuraavilla ehdoin:  

  1. Tuen hakija on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka rekisteröity kotipaikka on Sonkajärvi.
  2. Rakennus, jonka ylläpitämiseen tukea haetaan, sijaitsee Sonkajärven kunnan alueella. Tukea hakeva yhdistys omistaa rakennuksen.
  3. Tukea haetaan seuraavasti:

- Hakemus toimitetaan kunnan kirjaamoon 18.4.2023 mennessä. Määräajan päätyttyä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.  

- Hakemus sisältää tiedon lämmityskustannuksista ajalla 1.3.2021 – 28.2.2022. Summa ilmenee joko yhdistyksen hyväksytystä  toimintakertomuksesta tai laskujen jäljennöksistä. (Vertailukausi 1) 

- Hakemus sisältää tiedon lämmityskustannuksista ajalla 1.3.2022 – 28.2.2023. Summa ilmenee joko yhdistyksen hyväksytystä  toimintakertomuksesta tai laskujen jäljennöksistä. (Vertailukausi 2) 

- Hakemuksessa ilmoitettavat lämmityskustannukset eivät saa sisältää  yksityishenkilöillä vuokralla olevien asuntojen lämmityskustannuksia. Mikäli ei ole teknisesti mahdollista eritellä asuntojen osuutta kustannuksista  yleishyödyllisessä käytössä olevien tilojen kustannuksista, asuintilojen  kustannukset arvioidaan laskennallisesti seuraavasti: 

1) käyttösähkökustannuksiksi oletetaan 30 euroa per ensimmäinen asukas ja 10 euroa per seuraavat asukkaat ja 2) lämmitysmuodosta riippumatta  lämmityskustannuksiksi oletetaan 2,0 kertaa neliöiden määrä. Tätä  kustannusten arviointia varten hakijan tulee toimittaa asuntojen pinta- alatiedot ja asukasmäärät osana hakemusta. 

- Hakemus sisältää hakijan edustajan yhteystiedot mahdollisia täydennyspyyntöjä varten.

- Hakemus sisältää hakijan pankkiyhteystiedot maksuunpanoon toteuttamiseksi. 

  1. Kunnanhallitus tekee päätöksen tuen myöntämisestä kokouksessaan 24.4.2023. Avustukset katetaan kustannuspaikalta 1911 Elinkeinotoimi.
  2. Myönnettävän tuen määrä on 50 % lämmityskustannusten noususta eli 50 % vertailukausien erotuksesta.
  1. Avustus maksetaan kun myöntämispäätös on tullut lainvoimaiseksi eli aikaisintaan 22.5.2023.