Monipaikkaisuus-hankkeen kysely vapaa-ajan asukkaille!

Julkaistu 21.9.2022

Hei Sonkajärven vapaa-ajan asukas!

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Sonkajärven vapaa-asumisen ympäristön ja palvelujen kehittämiseen vastaamalla oheiseen kyselyyn. Vastaamalla voit osallistua pihanhoitopaketin (arvo 300 €) arvontaan!

Kysely koskee erityisesti vapaa-ajan asuntojen omistajia, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsee Jyrkän alueella. Kyselyyn voi vastata, vaikka vapaa-ajan asunto sijaitsisi muualla Sonkajärvellä.

Vapaa-ajan asukkaat ovat merkittävä, mutta usein näkymätön osa paikkakunnan arkea. Kyselyllä selvitetään vapaa-ajan asukkaiden tarpeita sekä heidän tuomia vaikutuksia kuntaan. Miten vapaa-ajan asukkaiden oleskelua voitaisiin helpottaa esimerkiksi liikkumismahdollisuuksien osalta tehden oleskelusta entistä ekologisempaa?

Kyselyn teemat pureutuvat monipuolisesti vapaa-ajan asumiseen: keskiössä on

vapaa-ajan asukkaiden

  • rahankäyttö,
  • liikkuminen,
  • tarpeet sekä
  • toiminta paikallisyhteisössä.

Kyselyyn pääset tästä: https://bit.ly/monipaikkaisuus-sonkajarvi

Jos haluat jatkossakin vaikuttaa vapaa-ajan asumisen kehittämiseen, voit samalla jättää yhteystietosi SavoGrow:n postituslistalle. Jättämällä yhteystietosi SavoGrow:lle hyväksyt, että sinulle lähetetään tämä kysely myös jatkossa. Voit poistua postituslistalta halutessasi milloin vain.

Postituslistalle pääset liittymään tästä: https://savogrow.typeform.com/to/VhVAgJ0o

Kyselytutkimus toteutetaan osana SavoGrown hallinnoimaa Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtaminen -hanketta, jossa kerätään ja visualisoidaan monipaikkaisista ja etätyöskentelevistä säännöllisesti kertyvää tietoa. Pilottihenkisellä kyselytutkimuksella kartoitetaan ensimmäistä kertaa Pohjois-Savon alueella vapaa-ajan asukkaiden liikkumisen tuottamaa hiilijalanjälkeä sekä muita vapaa-ajan asumisen tuomia vaikutuksia kuntaan. Hankkeen toteutusaika on 11/2021–8/2023. Tietoja kerätään kuudelta pilotointialueelta, joista jokaisella on oma vapaa-ajan asumisen kysely. Arvontapalkinto (300 €:n pihanhoitopaketti) arvotaan kaikkien kuuden kyselyn vastaajien kesken. Lisätietoa hankkeesta: www.savogrow.fi/monipaikkaisuus

Arvonnan säännöt: https://www.salmiplatform.com/yritys/arvonta/

Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto / EAKR, Pohjois-Savon kehittämisrahasto, Ylä-Savon seuturaha, SavoGrown alueen kunnat, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta.

 

Jaa sivu: