• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiAjankohtaistaAvustukset
Nuorten kesätyöllistämistuki

Sonkajärven kunta maksaa työnantajalle 15-22 -vuotiaan sonkajärveläisen nuoren vähintään neljän (4) viikon työllistämisestä aiheutuneista pakkauskustannuksista kesätyöllistämistukea 260 euroa. Tukea on haettava hakulomakkeella ja tuki myönnetään 60 nuoren työllistämiseen hakemusten saapumisjärjestyksessä. Kesätyöllistämisen tulee tapahtua 1.5.-30.9.2016 välisenä aikana.

Hakulomakkeita ohjeineen saa kunnan kotisivuilta www.sonkajarvi.fi ja Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteistä sekä Lyseotien koululta (koulusihteerit). Hakemus tulee palauttaa Sonkajärven tai Sukevan yhteispalvelupisteeseen.

Nuorten kesätyöllistäminen 2016 hakemussopimus.doc
Nuorten kesätyöllistäminen ohje 2016.doc

Tapahtuma-avustukset

Sonkajärven valtuusto on myöntänyt sivistyslautakunnalle 10 000 euroa vuoden 2017 tapahtuma-avustuksiin. Avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Tarkemmat ohjeet alla.

Tapahtuma-avustus
1. Avustusta voidaan myöntää tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
2. Tapahtumalla ei saa tavoitella taloudellista voittoa.
3. Avustusta voi hakea etukäteen tai vasta tapahtuman jälkeen. Avustuksen saaja on pyydettäessä velvollinen toimittamaan tarpeelliset dokumentit tapahtuman kustannuksista (esim. kuitit), joilla voidaan osoittaa, että avustus on käytetty ohjeiden mukaisesti.
4. Tapahtuma tulee järjestää Sonkajärvellä, sen tulee olla avoin kaikille ja ilmainen.
5. Tapahtuma-avustuksen suuruus riippuu tapahtuman laajuudesta, tapahtuman budjetista, vaikuttavuudesta sekä markkina-arvosta kunnalle. Svistyslautakunta myös määrittelee joka vuosi erikseen tapahtuma-avustuksiin varattavan summan, joka riippuu siitä kuinka paljon rahaa on avustuksiin varattu myönnettäväksi.

Toimita hakemus osoitteeseen:

Sonkajärven kunta
Nuoriso- ja liikuntatoimi
Rutakontie 28
74300 Sonkajärvi

Kotihoidontuen kuntalisä

Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisän ehdot 01.01.2017 - 31.12.2017 

• Kuntalisän suuruus on 250€/kk/perhe alle 2-vuotiaasta lapsesta. 

• Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona; poikkeuksena esiopetus ja avoin toiminta

• Perhe saa kotihoidontukea Kelalta (vanhempainrahakausi on päättynyt).
Kuntalisään ei ole oikeutta isyysrahakaudella tai, jos saa eläkettä tai työttömyyskorvausta

• Perhe ei saa yksityisen hoidon tukea.

• Lisä maksetaan kotihoidontuen päätöstä ja hakemusta seuraavan kuukauden alusta
ja se päättyy täyteen kuukauteen perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

• Lisää ei makseta kolmea kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti.

• Perheen lapsella on väestökirjan mukainen kotipaikka Sonkajärven kunnassa.

• Mikäli lapsen alle kouluikäisellä sisaruksella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohtaisesti.

• Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle veronalaista tuloa. Kuntalisä maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuukauden viimeinen päivä.

Lasten kotihoidontuen kuntalisää haetaan erillisellä hakemuksella.

Hakulomakkeita on saatavana myös kunnan yhteispalvelupisteistä sekä päiväkodeista.

Hakemus liitteineen (KELAN päätös kotihoidontuen myöntämisestä) toimitetaan osoitteella:

Varhaiskasvatuksen vastaava
Hanna Tissari
Rutakontie 16
74300 Sonkajärvi

Tuen saajan on heti ilmoitettava kuntalisän myöntämisperusteisiin vaikuttavista muutoksista.
Perusteettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin.
Tammikuun 2017 lasten kotihoidontuen kuntalisää voi hakea poikkeuksellisesti vielä helmikuun 2017 loppuun mennessä, jatkossa kuntalisää ei makseta takautuvasti.

Lasten kotihoidontuen kuntalisän hakemus .doc

Työllistämisen kuntalisä vuonna 2016

Sonkajärven kunta tukee vuonna 2016 yksityishenkilöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä pitkäaikaistyöttömien tai alle 30-vuotiaiden työttömien nuorten työllistämisessä maksamalla harkinnanvaraista kuntalisää enintään 400 €/kk. Tukea voivat saada yksityishenkilöt, rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt, jotka työllistävät vähintään kuudeksi kuukaudeksi sonkajärveläisiä pitkäaikaistyöttömiä tai alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria.

Harkinnanvaraisen kuntalisän myöntämisen ehdot

• Työnantajan on haettava palkkatukea TE-toimiston kautta ennen työn alkamista, kuntalisä voidaan myöntää, vaikka palkkatukea ei myönnetä.

• Työllistettävä henkilö on saanut Kelan maksamaa työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää tai on alle 30-vuotias työtön nuori.

• Työnantaja maksaa palkatulle henkilölle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jollei alan työehtosopimusta ole, tavanomaista tai kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

• Työnantaja sitoutuu työllistämään työllistettävän vähintään kuudeksi kuukaudeksi (26 viikkoa), työssäoloehdon täyttymisen ajaksi. Työajan on oltava vähintään 85 % alan normaalista työajasta.

• Kuntalisää voidaan maksaa saman työntekijän palkkaamiseen enintään kuuden kuukauden ajalle.

• Kuntalisä on käytettävä työllistettävän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen. Tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun työntekijälle on maksettu palkkaa, mikäli työsuhde purkautuu tai keskeytyy, siitä on ilmoitettava välittömästi. Työnantaja on velvollinen palauttamaan aiheettomasti saamansa tuen takaisin kunnalle.

• Työnantaja toimittaa kuntaan työllistämisen kuntalisähakemuksen liitteineen (palkkatukipäätös ja työsopimus) ennen työsuhteen alkamista.

• Kuntalisä maksetaan työnantajalle jälkikäteen erillisellä tilityslomakkeella, joka on toimitettava kuukausittain palkan maksun jälkeen. Tilityslomakkeen liitteeksi on esitettävä palkkatuen maksatushakemus tai jos palkkatukea ei ole myönnetty tositteet maksetusta palkasta ja sivukuluista.

• Kuntalisä on harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan varattujen määrärahojen rajoissa. Päätöksen työllistämisen kuntalisän myöntämisestä tekee työllisyyssihteeri. Määräraha myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä ja työllistämisen tulee toteutua vuoden 2016 aikana. Tuen myöntämisen ehdoista voidaan vähäisissä määrin poiketa, jos se edistää kunnan työllistämiselle asetettuja tavoitteita.

Toivomme, että otatte yhteyttä työllisyyssihteeriin, jos harkitsette yhdistyksessänne palkkatuella työllistämistä ja kuntalisän hakemista.

Työllisyyssihteeri Teija Roth-Rönkkö, teija.roth-ronkko@sonkajarvi.fi, puh. 040 675 0038

Kuntalisäohje.doc
Kuntalisähakemus.doc
Kuntalisätilitys.doc

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset v. 2016

Sonkajärven kunnan yksityisteiden kunnan kunnossapitoavustukset on haettavana 31.3.2016 mennessä. Vuonna 2015 kunnossapitoavustusta saaneille yksityisteiden tiekunnille postitetaan hakemuslomakkeet, tilinpäätöskaavake vuoden 2015 tietoja varten ja kunnossapidon kustannusarvio v. 2016 sekä lisäksi kyselykaavake. Hakemuslomakkeita saa myös kunnan teknisestä toimistosta sekä Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteistä sekä kunnan kotisivuilta.

Vuoden 2016 aikana tarkistetaan tiekuntien ilmoittamien pysyvän asutuksen tietoja kunnossapitoavustusta hakeneiden osalta.

Hakemukset tulee palauttaa viimeistään 31.3.2016 tekniseen toimistoon osoitteella: Sonkajärven kunta, tekninen lautakunta, Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi. Hakemukset voi palauttaa myös Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteisiin.


Tiedote tiekunnille 2016.pdf

Kustannusarviolomake 2016.doc

Tilinpäätöslomake 2015.xls

Kyselylomake 2016.doc